LEGAL ENGLISH 

INFORMACIONI LIST - ENGLESKI JEZIK II

INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH - book - link

PROBNI TEST ZA KOLOKVIJUM

PROBNI TEST ZA ZAVRŠNI ISPIT

domaći rad treba predati u toku nastave, a najkasnije do 14.06. kada će se održati završni ispit

TEME ZA DOMAĆI RAD SU SLJEDEĆE:

LETTER OF ADVICE (prema primjeru iz knjige) 

MEMO (prema primjeru iz knjige)

SAŽETAK PREZENTACIJE ILI ESEJ NA TEMU IZ OBLASTI PRAVA (sažetak prezentacije i esej treba da sadrže 450-500 riječi)